Nymö Gård

Nymö Gård ligger mitt i centrala Nymö. Mellan korsningen nymövägen-möllehusvägen i sydöst, kyrkan i väst och Gamla bränneriet i norr. Där ligger ett stort vitt hus med en stor gräsmatta, ett nötdjursstall, en verkstad med vagnsskjul, ett pärelagerhus och en maskinhall. Nötdjursstallet arrenderas av Håkan Thuresson från Edenryd.

Tillhör gör även Tallåkra som ligger till höger ca 100 meter efter byn mot Vanneberga. Där ligger ett boningshus, ett svinstall och en maskinhall.Boningshuset är uppdelat i två lägenheter. En mindre med två rum, kök och badrum och en större med fem rum, kök, toalett, badrum och uterum. Där bor Eva med sina barn i den stora och Karl-Oskar i den lilla.
Svinstallet arrenderas av Ola Johansson på Furelund som bara ligger ca 2 km därifrån.

Vi odlar ca 250 hektar åkermark som ligger i Nymö och Fjälkinge. Mestadels Nymö. Av dessa 250 hektar arrenderar vi ca 36 hektar av Ingemar Lindqvist och ca 20 hektar av döttrarna Helena, Marie-Luise och Agneta efter Hilding och Hedvig Persson.
Vi odlar höstråg, höstvete och maltkorn som vi lämnar till Lantmännen i Åhus. Vår ej stråförkortade råg säljs sedan vidare som ingrediens till olika brödvarianter. Höstveten är en stärkelserik sort som sedan säljs vidare till Absolut som använder den till sin vodkaproduktion. Maltkornet säljs till olika mälterier som tillverkar malt till ölproduktion.
Till Lyckebystärkelsen odlar vi stärkelsepotatis som de i sin tur tillverkar en hel mängd olika produkter av, tex potatismjöl, lim och stärkelse till papperstillverkning.
Till Estrella odlar vi chipspotatis. Till Nordicsugar odlar vi sockerbetor. Till Mariannes farm odlar vi morötter. Vi arrenderar även ut mark till KG Paulssons Bär och Grönsaker som odlar sallad och jordgubbar på den.

Vi har ca 40 hektar betesmark.

Vi har ca 90 hektar skog som ligger mestadels mellan Bäckaskog och Nymö, men även söder om Nymö vid Tallåkra. Mest Tall men även Björk och Lärk kan man hitta.